www.borgesvet.com

Radiologia


 

 A la nostra clínica comptem amb màquina de Raigs X ja que avui en dia, no s'entén el diagnòstic de moltes malalties sense un estudi radiogràfic.