www.borgesvet.com

Pediatria


 

Adquirir un gatet o un cadell és una gran experiència, però comporta moltes obligacions. A la Clínica Veterinària Borges Vet realitzem visites adequades a persones que no han tingut mai cap animal, assessorant-los sobre els punts més importants a tenir en compte i resolent els dubtes que vagin sorgint.

Un animal jove s'ha de portar vàries vegades al veterinari per tal de desparasitar-lo, vacunar-lo i controlar-li el creixement. Durant el primers mesos de vida són més susceptibles a encostipar-se, tenir diarrees... En aquests casos s'han de tractar ràpidament, ja que no tenen la immunitat tant desenvolupada com els adults.