www.borgesvet.com

Oftalmologia


 

En els gats, els virus de l'encostipat poden causar conjuntivitis i inclòs es pot infectar tot el globus ocular. En gossos, a la primavera, són freqüents les espigues clavades o les conjuntivitis al·lèrgiques. En general, els problemes oculars és convenient tractar-los aviat, per tal d’evitar la pèrdua de l'ull.