www.borgesvet.com

Medicina preventiva


 

La desparasitació sistemàtica tant interna com externament de les nostres mascotes és important per ells, però sobretot per nosaltres, ja que evitem contagiar-nos de cucs intestinals,  d'hidatidosi, de les picades de puça... En cases amb nens, és essencial.

La campanya de vacunacions que s’ha realitzat en els últims anys ha fet que malalties que vint anys enrere s'enduien molts animals, ara pràcticament no es detectin. Estem parlant , en el cas del gos, del brom (“moquillo”), l'hepatitis vírica, però sobretot, de la leptospirosi, malaltia que es transmet a les persones causant-los insuficiència renal.

En el gat, encara ens queda molta feina a fer, ja que molts animals moren de calicivirus o leucèmia, malalties que es podrien evitar amb una bona vacunació.