www.borgesvet.com

Etologia


 

La humanització dels animals ha desembocat en un augment dels problemes de comportament. Hem de conèixer els seus costums, la seva manera de relacionar-se socialment, per tal d’interactuar amb ells d’una forma sana, evitant l'agressivitat, les fòbies o que s'orinin fora de lloc.