www.borgesvet.com

Cirurgia de teixits tous


 

Tot i que us oferim un ampli ventall de cirurgies, les que més freqüentment realitzem són les referents a l’aparell genito-urinari:  esterilitzacions (castracions), mastectomies (extracció de tumors de mama) ,piometres (extraccions de matrius infectades) i pedres a la bufeta de l'orina.